Integritetspolicy

Tack för att du valt att använda WeHunt! Det här är vår integritetspolicy där vi beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) från och med den 25 maj 2018.

Vi tar seriöst på våra användares personliga integritet och samlar bara in information som behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och kommunicera med dig. Vi samlar inte in någon information utan din vetskap, och delar inte med oss av den utan ditt medgivande. Vi försöker alltid vara tydliga med hur den information du anförtror oss kommer användas för att göra din jakt enklare, säkrare och roligare.

Vi vidtar förstås alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att dina personuppgifter ska vara i tryggt förvar hos oss och följer Bolagsverkets och Datainspektionens rekommendationer avseende GDPR.

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du registrerar dig som användare av WeHunt så uppger du ditt namn, din e-postadress och om du vill ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer används bara för att dina jaktkamrater ska kunna kontakta dig. Din e-postadress använder vi för att skicka dig nyhetsbrev och viktig information om ditt konto, och dina jaktkamrater kan även söka på din e-postadress i appen för att bjuda in dig till jaktlag eller jakter.

Under jakt samlar vi in platsinformation för att kunna visa dina jaktkamrater var du befinner dig. Denna platsinformation sparas även i jaktkalendern på https://my.wehuntapp.com/hunt och visas endast för övriga deltagare på den aktuella jakten. Vi sparar ingen platsinformation när du använder WeHunt utanför jakt.

https://my.wehuntapp.com/settings kan du berätta mer om dig själv, t.ex. vilka intressen du har och vilken typ av jakt du bedriver, och välja om du vill ta emot våra nyhetsbrev och pushnotiser. Vi använder denna information för att kunna personanpassa WeHunt efter dina behov, som underlag för utveckling av nya tjänster, och för att undvika att vi skickar dig meddelanden som du inte är intresserad av.

Vi hanterar inga kortuppgifter utan använder istället betrodda leverantörer (Stripe, Apple och Google) för att hantera kortköp. Vid köp mot faktura behöver vi ditt personnummer för att kunna göra en kreditkontroll.

När du använder våra webbtjänster sker automatisk insamling av IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation för att samla in besöks- och användningsstatistik. Vi använder cookies för att hantera inloggning på våra webbtjänster. Vi kan även använda tredjepartstjänster som nyttjar cookies, men vi har då ingen kontroll över eller tillgång till dessa. När du använder vår app sker avidentifierad analys av hur appen används, för att vi ska kunna identifiera tekniska problem och göra appen mer lättanvänd.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Våra viktigaste underleverantörer som behandlar data från WeHunt där personuppgifter kan förekomma är Google Cloud Platform, Mailchimp och Zendesk. Dessa underleverantörer följer GDPR. Vi behandlar data inom EU och i vissa fall i USA. I de fall vi behandlar data i USA är vår policy att vi samarbetar med Privacy Shield-certifierade leverantörer.

WeHunt riktar sig inte till barn och vi samlar därför inte medvetet in personuppgifter från barn.

Du kan alltid se och ändra dina personuppgifter och övriga inställningar på https://my.wehuntapp.com/settings. Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter utan ditt godkännande, bortsett från om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. I samband med tävlingar kan ditt namn publiceras på topplistor och i våra digitala kanaler.

Personuppgifter sparas endast så länge det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som berörs. Om du inte använt ditt konto på minst 24 månader raderas det och alla tillhörande personuppgifter automatiskt. Du kan även begära att ditt konto raderas genom att kontakta support@wehuntapp.com.

Denna integritetspolicy kan komma att behöva ändras eller kompletteras vid behov. När vi gör väsentliga ändringar kommer vi informera om detta genom att visa ett tydligt meddelande i tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande.

 

 

 

×