WEHUNT BUSINESS

Lösningen för jaktföretag som vill använda WeHunt i ett större sammanhang med många jaktgäster och hundförare. Gästjägare får tillgång till WeHunt Pro under jakten.

UTBILDNING
WeHunt Business inleds med en workshop där en av våra medarbetare går igenom verktygen för att ni på bästa sätt skall komma igång med både administration och praktisk jaktplanering. Utbildningstillfället är beräknat till en halvdag.

JAKTKARTA
Använd WeHunt för att enkelt skapa snygga och översiktliga kartor med såtindelning, förbjudna områden, pass, torn, samlingsplatser, m.m. Skriv ut i A4-A0.

WEHUNT PRO
Jaktgäster som inte har vår betalversion får tillgång till WeHunt PRO under en begränsad tid så att dina gäster kan se skyttar, hundar och drev under pågående jakt. Avslutad jakt kan i efterhand återupplevas framför datorn via vår webbaserade uppspelningsfunktion.

SUPPORT
Personliga resurser för support och uppföljning.

WEHUNT BUSINESS
×