Lär dig mer om eftersök med ESS.

23 Nov 2018

Peter, Anders, Marcus och Torbjörn står ajour för eventuella eftersök i Sörmlandsregionen med omnejd. Samtliga har en lång erfarenhet av eftersök och har i 2 år samarbetat under namnet Ess, Eftersöksspecialister i Södermanland.  Idag erbjuder de eftersök för privatpersoner, jaktlag, polisen, gods och gårdar. I genomsnitt genomför de 150 eftersök per person och år med sina 12 Hannoveranska viltspårhundar, spetsar, korsningar och labradorer.

-Fördelen med att vi är 4 personer är att vi kan hjälpa varandra med eftersök och att vi alltid kan ha beredskap även om flera eftersök behövs samtidigt.

Anders nämner vikten av att träna sina egna hundar därför står träning på schemat flera gånger i veckan så snart jaktsäsongen är över. Spårträningen genomförs i olika väderlekar, olika terräng, återgångar och genom störningar för att hundarna ska vara redo för alla typer av utmaningar. ESS erbjuder kurser och föreläsningar i ämnet eftersök. De deltar även vid ungdomsläger för blivande jägare där de berättar om vikten av säkerhet och etik under jakt.

WeHunt har visat sig vara till stor nytta under Ess eftersök. Att ha passen på kartan gör det enklare att navigera rätt på nya marker och när mörkret infaller. Påskjutet vilt markerat på kartan ger en bra indikation på var eftersöket ska startas.

 

ESS bästa tips innan och efter olyckan är framme:

Vad kan man göra för att förebygga en skadeskjutning?

A och O är ett kontrollskjutet vapen och mycket övningsskytte. För alla jägare men kanske framförallt nyblivna jägare rekommenderar ESS att ge sig ut i skogen med kikare och studera vilt. Studera viltets rörelsemönster och reflektera över vilka situationer som är lämpliga att skjuta i. Att studera vilt avdramatiserar också situationen i sig och bidrar till att skytten kan behålla lugnet under jakt.

Placering av pass är också en faktor som kan motverka att olyckan inträffar. Pass med öppna ytor lockar gärna till skott på långa avstånd. Snåriga pass kan behöva ordentligt röjda skjutgator för att inte riskera att kvistar eller liknande kan påverka kulans bana.

Välj hund efter såtstorlek och använd inte för snabba hundar för att motverka snabba skottsituationer.

Sist men inte minst rekommenderar ESS att alltid försöka få stopp på djuret innan skott.
-Under drevjakt kan det förstås vara svårt, men ett skott på stillastående vilt är alltid att föredra, säger Marcus.

Foto: Dominique Forssman

Vad kan man som skytt göra för att effektivisera ett eftersök?

Regel nummer ett är att alltid höra av sig till en eftersöksjägare innan man ska jaga. Skytten och jaktledaren på en jaktmark är enligt svensk lag skyldiga att ha en utbildad eftersökshund på plats senast två timmar efter att skadeskjutningen har skett. Det är alltid du som skytt som måste kontakta en eftersöksjägare innan jakt för att den ska kunna ha beredskap om något skulle gå snett.

Efter skott genomför en skottplatsundersökning. Finns det blod, hår, våminnehåll eller liknande? Markera skottplatsen och dra dig inte för att ringa en eftersöksjägare, även om du inte förvarnat innan. Ett avlossat skott mot vilt och som gått iväg skall alltid kollas upp med en spårhund.
Ju mindre du som skytt undersökt själv desto enklare blir det för eftersöksekipaget att genomföra ett lyckat eftersök.

Om det finns mycket blod på skottplatsen kan du som skytt i samråd med eftersöksjägare följa blodspåret i ca 100 meter. Hittar du inget påskjutet vilt längs sträckan är det dags att koppla in en utbildad hund.

 

Vad är era bästa tips för spårträning med egen hund?
Mängden träning är viktig, spåra ofta och i olika miljöer för att förbereda din hund på olika situationer. Variera tiden som spåret får ligga innan du spårar.

För att förbereda hunden inför störningar under ett eftersök är det alltid praktiskt att lägga spår förbi en foderplats. Där rör sig mycket vilt som kan distrahera hunden.

Lägg spår ut på asfalts- och grusvägar och följ gärna vägen en bit.

Vad som kanske är allra viktigast är att studera sin hunds beteende under spårträning. Att lära känna sin hund är viktigt inför kommande eftersök.

 

Även om det aldrig är en skytts mening att åsamka en skadeskjutning är det något som händer även den bästa. En sund och moralisk syn på levande vilt är kanske det viktigaste man kan ta med sig ut i skogen. Att vara väl förberedd inför dagen ett skott inte går som det ska ger en bra förutsättning för att förkorta ett djurs lidande. En professionell eftersöksjägare delar inte med sig av dina uppgifter till någon annan. Tveka aldrig över att tillkalla hjälp.

×