Jessicas bästa tips för en lyckad bockjakt

Jessica Larsson är jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet. Jessica är uppvuxen med jakten som har kommit att bli ett av hennes största intressen. Jakt utövar hon i flera former men med en korthårig Vorsteh och en Alpenländische Dachsbracke blir det mest fågel- och klövviltsjakt.

Vi ställde fem snabba frågor till Jessica gällande bockjakt, här är hennes bästa tips och erfarenheter:

Vilka är dina bästa tips för en lyckad bockjakt?

– Tysta kläder och sockor på fötterna eller över skorna är att föredra. Det är också viktigt att dölja händer och ansikte med ett nät och handskar eller liknande. Att hålla reda på vinden är också en viktig faktor för att inte skrämma bockarna.

Vad som kanske är viktigast av allt för en framgångsrik bockjakt och rådjursförvaltning är inventering av sin egen mark. Detta börjar långt innan den 16 augusti varje år och kräver att man spanar på marken under året för att lokalisera de olika individerna. Det finns då gott om tid för att bestämma vilka bockar som är lämpliga att skjuta bort under jaktsäsongen.

Vad tar du alltid med dig på bockjakt?

Foto: Joakim Nyman, jnrphoto.se

– Skjutkäpp för säkra skott och handkikare för bedömning av art och kön.

Vilka knep kan man ta till för att bedöma ålder på en bock?

– Det kan vara svårt att åldersbestämma ett djur innan skott. Rosenkransarna växer sig större med åldern. När bocken börjar bli en returbock börjar rosenkransarna växa nedåt skallbenet.  Magrare marker med sämre födotillgång ger ofta klenare horn. Bockarnas kroppar och framförallt nackar blir grövre med åren. Returbockar däremot, kan till följd av dåliga tänder få sämre muskelmassa i kroppen med tiden.

Hur kan man åldersbedöma den fällda bocken?

– Kindtänderna på en råbock kan ge en bra uppfattning om hur gammal bocken var. Vid 1-2 år har en råbock ofta ljusa kindtänder med nästan obefintligt slitage, vid 3-4 år börjar kindtänderna bli ljusbruna med något tydligare slitage och vid åldern 4 och uppåt har bocken ofta mörkbruna kindtänder med ett tydligt slitage.

Finns det några bockar man inte bör skjuta?

– Att spara mellanstora och kapitala bockar och koncentrera sig på avskjutning av returbockar och bockar med fula och asymmetriska horn är att föredra om man vill sprida gener för en fin hornuppsättning på framtida bockar.

Recommend
Share
Tagged in